Học Viện thẩm mỹ Minh Trang đi bấm huyệt từ thiện tại Dưỡng lão Quận 8, TPHCM

Học Viện thẩm mỹ Minh Trang đi bấm huyệt từ thiện tại Dưỡng lão Quận 8, TPHCM

Buổi từ thiện thăm khám bấm huyệt tại viện Dưỡng lão Quận 8 vừa được cô và trò của trường tổ chức giúp các ông, bà tại Dưỡng Lão thanh thản vô tư, thoát khỏi sự mệt mỏi lo âu của tôi già.